In alle grote culturen speelde religie een belangrijke rol. Vanaf het moment dat we ons wetenschappelijk gingen ontwikkelen, raakte het geloof in God steeds meer op de achtergrond. We plaatsen onszelf bovenaan en kunnen nu ingrijpen tot in de prilste stadia van het leven. Maar vanuit welke ethiek en met welk doel? Ons handelen is gericht op materiƫle welvaart en eigenbelang en we verstoren de evenwichten in de natuur om ons heen. We zijn het natuurlijke gevoel van verbinding met de schepping verloren. Willen we onszelf wezenlijk begrijpen, dan moeten we ons plaatsen binnen het grote geheel waar we deel van uitmaken.

AlphaBeth Publicaties plaatst God weer bovenaan en brengt de esoterische kennis, de Gnosis van diverse culturen samen. Ons bewustzijn ontwikkelt zich en daarmee groeit ons vermogen om de schepping waarin wij leven te begrijpen. De Gnosis kan daarom steeds opnieuw verteld worden.

De spil van AB Publicaties is Herman van Tuijl. Hij is sinds 1987 verbonden aan de Foundation for Higher Learning, een internationale spirituele school onder leiding van Imre Vallyon. Daar is hij actief als docent, beeldend kunstenaar en muzikant. Daarnaast ontwikkelde hij in de afgelopen 14 jaar een visie op de wetmatigheden die we in de schepping kunnen waarnemen. Deze kreeg de naam 'het proces van Creatie'. Dit is de rode draad van het boek 'Oorsprong'.

AB Publicaties is in visie en inspiratie verbonden met alle mensen die in hun hart verlangen naar vrede, harmonie en schoonheid en die dat ook in de wereld om hen heen willen realiseren.